1 Tall og mengde

Interaktive oppgaver

  • Forkorting og utviding av brøker
  • Brøkdelen av et tall
  • Desimaltall og brøk - regneark til oppgave 1.304
    44 KB Last ned
  • Multiplikasjon.ggb - GeoGebra-fil til oppgave 1.309