Gratis Sinus 1P-Y Video

Til hvert kapittel i læreboka Sinus 1P-Y er det gratis videoer. Videoene ligger til hvert kapittel i menyen Video.

Videoene kan brukes til repetisjon, ved fravær fra skolen, for å få en annen vinkling på lærestoffet, når du leser kurset på egenhånd som privatist eller ved bruk av omvendt undervisning.