Pyramide og kjegle

  • Pyramide og kjegle 1 Teori

  • Pyramide og kjegle 2 Teori

  • Pyramide og kjegle 3 Eksempel

  • Pyramide og kjegle 4 Eksempel

    Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.